Sybena Consulting

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę                        

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

Główne standardy zarządzania projektami są skoncentrowane na procesach zarządzania projektami. Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę (ang. Knowledge Oriented Project Management, KOPM) koncentruje się na wykorzystaniu całej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami zebranej przez kierownika projektów lub organizację. KOPM znacznie rozszerza zarządzanie projektami nastawione na procesy (ang. Proces Oriented Project Management, POPM) i przywraca właściwą równowagę pomiędzy wiedzą procesową i nieprocesową potrzebną do zarządzania projektami.

 

Pobierz plik pdf (język angielski)…

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych