Sybena Consulting

Zarządzanie wiedzą o projektach

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

 

Prezentacja opisuje sposoby zarządzania wiedzą o projektach. Przedstawiane są główne pojęcia z obszaru zarządzania wiedzą. Definiowane jest samo pojęcie wiedzy i jej rodzajów (wiedza jawna, wiedza ukryta). Klasyfikowana jest wiedza potrzebna dla realizacji projektów. Określane są procesy zarządzania wiedzą o projektach na czterech poziomach organizacyjnych: indywidualnym, projektu, organizacji i globalnym.

 

Czytaj więcej…

 

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych