Sybena Consulting

Zarządzanie projektami

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

Wiedza o projektach

Agregaty projektów

Modele dojrzałości

Standardy i metodyki

Zarządzanie jakością

Analiza

Tematy ogólne i inne

p-Rzad

Uwagi o Polskich Inwestycjach Rozwojowych

Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju

Zaufanie a kontrola projektów publicznych

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Rozdział PMBOK® Guide o zarządzaniu wiedzą

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę 

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

 

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych

Kontrolling projektów

Zarządzanie projektami

Projekty – punkt widzenia wykonawcy

Ryzyko w projektach informatycznych

Analiza zysków – kosztów