Sybena Consulting

Usługi – poziom projektu                                        

 

Strona główna

Doświadczenie

            Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Poziom przedsiębiorstwa

Zarządzanie projektami

Projekt jest to ograniczona w czasie praca zespołu ludzi, mająca na celu realizację określonego celu biznesowego. Żeby sprawnie zarządzać projektami, należy zarządzać ich integracją, zakresem, czasem, kosztami, ryzykiem, personelem, jakością, komunikacją i poddostawcami.

Zarządzanie jakością w projektach

Szczególnym obszarem zarządzania projektami jest zarządzanie jakością. Zarządzanie jakością polega na powodowaniu, żeby produkty i procesy projektu spełniały stawiane im wymagania oraz kontrolowaniu uzyskanej przez nie jakości.

Analiza w projektach informatycznych

Pierwszą, najważniejszą fazą projektu informatycznego jest rozpoznanie potrzeb użytkownika przyszłego systemu oraz zdefiniowanie na tej podstawie cech funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tego systemu.

Tworzenie SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) dla systemów informacyjnych

Przedsiębiorstwa, szczególnie spoza sektora IT, planujące wdrożenie zintegrowanych rozwiązań informatyczny, zwykle zlecają takie prace wyspecjalizowanym firmom. Przy przygotowywaniu przetargu pierwszą fazą powinno być przygotowanie SIWZ, zawierających opis prac i warunków ich realizacji.