Sybena Consulting

Usługi – poziom przedsiębiorstwa                                  

 

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Poziom projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie wiedzą o projektach

Ocena poziomu zaawansowania w zakresie zarządzania wiedzą o projektach. Wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań dotyczących zarządzania wiedzą. Asysta eksploatacji rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą o projektach. Więcej…

Wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie projektami i ich portfelami

Wdrożenie systemu zarządzania wymaga wiedzy i umiejętności z wielu obszarów. Najważniejsze z nich to znajomość wdrażanego rozwiązania software’owego oraz wiedza o organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem.

Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych

Sprawna organizacja przedsiębiorstwa wymaga poprawnego zdefiniowania jednostek i komórek organizacyjnych, ich ról oraz funkcji. Praca przedsiębiorstwa musi się opierać na dobrze zdefiniowanych i udokumentowanych procesach.

Strategiczna analiza informacyjna

Strategiczna analiza informacyjna jest to określenie systemów informacyjnych potrzebnych przedsiębiorstwu oraz powiązań pomiędzy tymi systemami. Częścią strategicznej analizy informacyjnej jest zwykle określenie (wieloletniego) planu realizacji systemu.

Szkolenia

Wiedzę, w szczególności z wyżej opisanych obszarów, można wykorzystywać osobiście, lub przekazywać innym osobom do zastosowania.

Oferuję usługi szkoleniowe w zakresie wszystkich wyżej przedstawionych obszarów.