Sybena Consulting

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

 

Artykuł opisuje Jednolity Model Zarządzania Projektami (ang. Unified Portfolio Management Model, UPPM). Model został opracowany na podstawie standard zarządzania portfelami PMI oraz Organizational Project Management Maturity Model Knowledge Foundation  (OPM3®), także opracowanego przez PMI. Model wykorzystuje procesy budowy portfela ze standardu zarządzania portfelami oraz procesy wykonawcze i kontrolujące z OPM3®. Model obejmuje zarządzanie portfelami zarówno w organizacjach nastawionych na projekty jak i w organizacjach operacyjnych. Model składa się z czterech głównych grup procesów: kierowania portfelami, zarządzania projektami, sterowania składowymi portfeli oraz kierowania składowymi.

 

Czytaj artykuł o Jednolitym Modelu Zarządzania Portfelami (po angielsku, pdf)…

 

Obejrzyj prezentację ze Światowego Kongresu PMI, Atlanta, 2007 (po angielsku, pdf)…

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych