Sybena Consulting

Rodziny projektów inwestycyjnych

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

 

Dwa najbardziej aktualnie znane sposoby grupowania projektów – programy i portfele – opisują statyczne zależności pomiędzy projektami i nie uwzględniają zależnosci czasowych ani przyczynowo-skutkowych. Proces inwestycyjny ma naturę dynamiczną: efekty projektów inwestycyjnych są wykorzystywane w później realizowanych projektach komercyjnych. Żeby umożliwić właściwą analizę procesu inwestycyjnego należy więc wprowadzić inny model agregowania projektów. Niniejsze opracowanie prezentuje pojęcie rodzin projektów, służące do analizy dynamicznych zależności pomiędzy projektami. Przykładowym opisywanym zastosowaniem rodzin projektów jest ocena finansowa projektów inwestycyjnych.

 

Czytaj artykuł o rodzinach projektów inwestycyjnych…

 

Obejrzyj prezentację poświęconą rodzinom projektów inwestycyjnych…

 

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych