Sybena Consulting

p-Rzad. Zarys modelu zarządzania projektami publicznymi

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Projekty publiczne

Jak zorganizować zarządzanie projektami publicznymi na poziomie kraju?

Rządy wielu krajów starają się stworzyć środowiska sprzyjające realizacji projektów publicznych. W wyniku analizy stron internetowych i dokumentów poświęconych temu zagadnieniu, wyodrębniłem sześć głównych obszarów zarządzania projektami publicznymi:

·        Zarządzanie portfelem projektów publicznych

·        Jednostki organizacyjne zaangażowane w projekty publiczne

·        Procesy i metodyki zarządzania projektami publicznymi

·        Zarządzanie wiedzą w środowisku projektów publicznych

·        Aktorzy projektów publicznych

·        Rozwój systemów realizacji projektów publicznych.

Rząd, który sprawnie realizuje zadania z tych obszarów, nazywam p-rządem (ang. p-governemnt). Dział nauki, zajmujący się porównawczym badaniem zarządzania projektami publicznymi nazywam Porównawczym Zarządzaniem Projektami Publicznymi (ang. Comparative Public Projects Management, CPPM). Jest to pod-dziedzina od dawna istniejącej dziedziny badań naukowych Porównawcza Administracja Publiczna (ang. Comparative Public Administration, CPA).

Pełny tekst dotyczący krajowych systemów realizacji projektów publicznych, opublikowany w PM World Journal w lipcu 2014 jest dostępny tutaj (po angielsku).

 

 

 

 

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych

Tematy ogólne i inne

Zarządzanie projektami

Projekty – punkt widzenia wykonawcy

Ryzyko w projektach informatycznych

Analiza zysków – kosztów