Sybena Consulting

p-Rzad. Zarys modelu zarządzania projektami publicznymi

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

Jak zorganizować zarządzanie projektami publicznymi na poziomie kraju?

Rządy wielu krajów starają się stworzyć środowiska sprzyjające realizacji projektów publicznych. W wyniku analizy stron internetowych i dokumentów poświęconych temu zagadnieniu, wyodrębniłem sześć głównych obszarów zarządzania projektami publicznymi:

·        Zarządzanie portfelem projektów publicznych

·        Jednostki organizacyjne zaangażowane w projekty publiczne

·        Procesy i metodyki zarządzania projektami publicznymi

·        Zarządzanie wiedzą w środowisku projektów publicznych

·        Aktorzy projektów publicznych

·        Rozwój systemów realizacji projektów publicznych.

Rząd, który sprawnie realizuje zadania z tych obszarów, nazywam p-rządem (ang. p-governemnt). Dział nauki, zajmujący się porównawczym badaniem zarządzania projektami publicznymi nazywam Porównawczym Zarządzaniem Projektami Publicznymi (ang. Comparative Public Projects Management, CPPM). Jest to pod-dziedzina od dawna istniejącej dziedziny badań naukowych Porównawcza Administracja Publiczna (ang. Comparative Public Administration, CPA).

Pełny tekst dotyczący krajowych systemów realizacji projektów publicznych, opublikowany w PM World Journal w lipcu 2014 jest dostępny tutaj (po angielsku).

 

 

 

 

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych

Tematy ogólne i inne

Zarządzanie projektami

Projekty – punkt widzenia wykonawcy

Ryzyko w projektach informatycznych

Analiza zysków – kosztów