Sybena Consulting

Model zarządzania wiedzą o projektach                                      

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

 

Wiedza o projektach jest zarządzana na czterech poziomach: indywidualnym, projektu, organizacji i globalnym. Istnieją dwa podstawowe rodzaje wiedzy: mikro-wiedza potrzebna do wykonania pojedynczego zadania (lub jego części) i makro-wiedza, czyli cała wiedza posiadana przez podmioty z określonego poziomu organizacyjnego. Artykuł opisuje cykl życia mikro-wiedzy oraz cykle życia makro-wiedzy z każdego poziomu organizacyjnego oraz pionowe przepływy wiedzy między poziomami organizacyjnymi.

 

Czytaj cały artykuł o zarządzaniu wiedzą o projektach (po angielsku, pdf)

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych