Sybena Consulting

Analiza ISO 21500 i jego porównanie z PMBoK® Guide

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

We wrześniu 2012 ISO opracował standard poświęcony zarządzaniu projektami, oznaczony numerem 21500. Artykuł zawiera analizę podstawowych pojęć ISO 21500 oraz porównanie zawartości dokumentu z PMI PMBoK® Guide, na podstawie którego dokument ISO 21500 został przygotowany.

Czytaj pełny analizujący ISO 21500 i porównujący go z PMBoK® Guide (po angielsku, PDF)

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych