Sybena Consulting

Doświadczenie

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Współpraca z PMI

Współpraca z IPMA/SPMP

Wdrażanie systemów zarządzania projektami

Wytwarzanie oprogramowania

Prace doradcze i analityczne

Publikacje

Prace dydaktyczne

ü  Szkolenia z zakresu PMBOK Ò  Guide oraz innych elementów projektowego podejścia do zarządzania.

ü  Wykładowca z zakresu standardów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

ü  Szkolenia z narzędzi Primavera (wszystkie poziomy).

ü  Szkolenia z języków programowania i technologii programowania.

ü  Szkolenia z zakresu pakietu statystycznego (SPSS).