Sybena Consulting

Doświadczenie

 

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Współpraca z PMI

Współpraca z IPMA/SPMP

Wdrażanie systemów zarządzania projektami

Wytwarzanie oprogramowania

Prace dydaktyczne

Publikacje

Prace doradcze i analityczne

Główne obszary prac:

ü  Wdrażanie systemów zarządzania projektami.

ü  Organizacja procesów pracy.

ü  Zarządzanie jakością.

ü  Opracowywanie SIWZ.

ü  Analizy strategiczne.

ü  Analizy systemów informacyjnych i informatycznych.

Wybrani klienci:

ü  ComputerLand S.A. (Sygnity S.A.),

ü  Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,

ü  Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna (aktualnie Urząd Komunikacji Elektronicznej),

ü  Związek Miast Polskich,

ü  US Aid,

ü  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,

ü  PKP Cargo,

ü  TP Emitel,

ü  PZU Życie,

ü  Polkomtel S.A.