Sybena Consulting

Doświadczenie

 

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Współpraca z IPMA/SPMP

Wdrażanie systemów zarządzania projektami

Wytwarzanie oprogramowania

Prace dydaktyczne

Prace doradcze i analityczne

Publikacje

 Współpraca z Project Management Institute

Project Management Institute jest najważniejszą amerykańską organizacją działającą w obszarze zarządzania projektami.

ü  Członek zespołu tworzącego A Guide to the Project Management Body of Knowledge, IIIrd Edition (PMBOK Ò Guide).

PMBOK – podstawowy standard zarządzania projektami.  PMBOK jest obowiązującą normą American National Standard Institute w zakresie zarządzania projektami i jest uważany za jedno z najważniejszych na świecie wydawnictw w zakresie zarządzania.

ü  Recenzent PMI Portfolio Management Standard.

Pierwszy standard opisujący zarządzanie portfelami projektów.

ü  Recenzent PMI Program Management Standard.

Pierwszy standard opisujący zarządzanie programami projektów.

ü  Członek zespołu przygotowującego PMI Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Second Edition.

OPM3 opisuje najlepsze praktyki w zakresie projektowego podejścia do zarządzania. Jeden z dwóch, razem z CMMI SM, najpopularniejszych na świecie modeli dojrzałości projektowej.

ü  Autor The Unified Project Portfolio Management Model.

The Unified Portfolio Management Model (UPMM) łączy sposób zarządzania portfelami opisany w PMI Portfolio Management Standard z modelem zarządzania portfelami, opisanym w PMI OPM3. Prezentacja na PMI Global Congress North America 2007, Atlanta, październik 2007. Patrz PM World Today, December 2007.

ü  Specjalista w zakresie standardów PMI

Wystąpienie dotyczące standardów PMI, wygłoszone na seminarium PMI Warsaw Chapter, czerwiec 2006.

ü  Od maja 2007 członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PMI ds. Edukacji i Rozwoju Zawodowego.

ü  Autor trzech oryginalnych modeli dojrzałości w obszarze zarządzania projektami.

Meta-model dojrzałości projektowej, model dojrzałości metodyk zarządzania projektami i model dojrzałości aplikacji wspomagających zarządzanie projektami, opublikowanych przez PMI Warsaw Chapter.