Sybena Consulting

Portfele, program i rodziny - agregaty projektów

Strona główna

Wiedza

Kontakt

Projekty publiczne

Najbardziej znane sposoby agregowania projektów to portfele oraz programy. Portfele są to zbiory projektów połączone celem biznesowym (np. osiągnięcie jak największego zysku). Programy są to zbiory projektów połączone celem operacyjnym (np. zbiór projektów umożliwiających łącznie wysłanie człowieka na Księżyc). Trzeci sposób agregowania projektów to ich rodziny. Rodziny projektów służą do analizy dynamicznych powiązań pomiędzy projektami, istotnych na przykład przy ocenie efektów projektów inwestycyjnych.

 

Czytaj więcej o agregatach projektów (pdf)…

Co zrobić z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

Co zrobić z Urzędem Zamówień Publicznych?

Kto ma wygrywać publiczne przetargi?

Czy najniższa cena oferty gwarantuje najniższy koszt?

Program rozwoju sportu

Wiedza o projektach

Model zarządzania wiedzą o projektach

Wiedza o projektach

Zarządzanie projektami nastawione na wiedzę

Agregaty projektów

Rodziny projektów

Agregaty projektów

Jednolity model zarządzania portfelami

Podstawy zarządzania portfelami

Modele dojrzałości

Dojrzałość systemów zarządzania projektami  

Dojrzałość metodyk zarządzania projektami

Meta-dojrzałość zarządzania projektami

Standardy i metodyki

Analiza ISO 21500 i porównanie z PMBoK® Guide

Siedem głównych standardów zarządzania projektami

Ogólne porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Szczegółowe porównanie PMBoK, Prince 2 i CMMI

Standardy PMI – spojrzenie krytyczne

Narzędzia Primavera a PMBoK

Zarządzanie jakością

Jakość w projektach informatycznych

Jakość dokumentów

Analiza

Analiza strategiczna

Analiza

Tworzenie tekstów analitycznych